ONGOING

ကတ်ဂိမ်း၏လျှို့ဝှက်ခန်း

Author: TK Team

Viewers

646

Chapters

99

ONGOING

ကတ်ဂိမ်း၏လျှို့ဝှက်ခန်း

Author: TK Team

Viewers:

646

Chapters

99


ကတ်ဂိမ်း၏လျှို့ဝှက်ခန်း (Card Room)


Author(s) - Die Zhiling/蝶之灵


Translator(s) - TK Team


Description -


ရှောက်လုံသည် မတော်တဆမှုဖြင့် သေဆုံးသွားပြီး ကတ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကမ္ဘာသို့ ပြန်လည်မွေးဖွားခဲ့သည်။


ဤနေရာတွင် ကတ်တစ်ခုစီသည် လျှို့ဝှက်ခန်းတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုပြီး— သည်းထိတ်ရင်ဖိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်း၊ စက်ယန္တရားဝင်္ကပါ၊ ရှင်သန်ခြင်းစွန့်စားခန်း၊ စိန်ခေါ်ခြင်းအသေအကျေတိုက်ပွဲများကို ပါရှိသည်။ လျှို့ဝှက်ခန်း၏အခက်အခဲသည် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် တိုးလာသည်။ လျှို့ဝှက်ခန်းကို ခက်ခဲမှု SS level ဖြင့် ရှင်းလင်းခြင်းဖြင့်သာ လက်တွေ့ကမ္ဘာသို့ ပြန်သွားနိုင်သည်။


ပြန်သွားဖို့အတွက် ရှောက်လုံနှင့် သူ့သူငယ်ချင်းတွေဟာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော လွတ်မြောက်ခြင်းအခန်းခရီးစဉ်ကို စတင်ခဲ့သည်…


1. Poker + လွတ်မြောက်ခြင်းအခန်းအဖွဲ့၊ အလွန်မိုက်သောအပိုင်းများက အဆုံးမရှိစီးဆင်းနေသည်။

2. Level များကို ရှင်းလင်းပြီးနောက် ကတ်များဆွဲနိုင်သည်။ ပစ္စည်းကတ်များ၊ အထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုကတ်များ၊ ဆင့်ခေါ်ကတ်များနှင့် ကိရိယာကတ်များအပါအဝင် ကတ်အမျိုးအစားများစွာရှိသည်။

3. မှုခင်းရဲ(Gong) x မှုခင်းဆရာဝန်(Shou)၊ အင်အားကြီးသော လူနှစ်ယောက်က ပူးပေါင်းပြီး ကတ်ကမ္ဘာမှလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။


#TK


Reviews

Chapter 96.2
11 Jul, 2024
Chapter 96.1
11 Jul, 2024
Chapter 95
11 Jul, 2024
Chpater 94
28 Jun, 2024
Chapter 93
28 Jun, 2024
Chpater 92(Part-2)
28 Jun, 2024
Chapter 92(Part-1)
28 Jun, 2024
Chapter 91(Part-2)
28 Jun, 2024
Chapter 91(Part-1)
28 Jun, 2024
Chapter 90
21 Jun, 2024
Chapter 89
21 Jun, 2024
Chapter 88
21 Jun, 2024
Chapter 87
21 Jun, 2024
Chapter 86
21 Jun, 2024
Chapter 85
14 Jun, 2024
Chapter 84
14 Jun, 2024
Chapter 83
14 Jun, 2024
Chapter 82
14 Jun, 2024
Chapter 81
14 Jun, 2024
Chapter 80
07 Jun, 2024
Chapter 79
07 Jun, 2024
Chapter 78
07 Jun, 2024
Chapter 77
07 Jun, 2024
Chapter 76
07 Jun, 2024
Chapter 75
31 May, 2024
Chapter 74
31 May, 2024
Chapter 73
31 May, 2024
Chapter 72
31 May, 2024
Chapter 71
31 May, 2024
Chapter 70
27 May, 2024
Chapter 69
27 May, 2024
Chapter 68
27 May, 2024
Chapter 67
27 May, 2024
Chapter 66
27 May, 2024
Chapter 65
27 May, 2024
Chapter 64
27 May, 2024
Chapter 63
27 May, 2024
Chapter 62
27 May, 2024
Chapter 61
27 May, 2024
Chapter 60
27 May, 2024
Chapter 59
27 May, 2024
Chapter 58
27 May, 2024
Chapter 57
27 May, 2024
Chapter 56
27 May, 2024
Chapter 55
27 May, 2024
Chapter 54
27 May, 2024
Chapter 53
27 May, 2024
Chapter 52
27 May, 2024
Chapter 51
27 May, 2024
Chapter 50
27 May, 2024
Chapter 96.2
11 Jul, 2024
Chapter 96.1
11 Jul, 2024
Chapter 95
11 Jul, 2024
Chpater 94
28 Jun, 2024
Chapter 93
28 Jun, 2024
Chpater 92(Part-2)
28 Jun, 2024
Chapter 92(Part-1)
28 Jun, 2024
Chapter 91(Part-2)
28 Jun, 2024
Chapter 91(Part-1)
28 Jun, 2024
Chapter 90
21 Jun, 2024
Chapter 89
21 Jun, 2024
Chapter 88
21 Jun, 2024
Chapter 87
21 Jun, 2024
Chapter 86
21 Jun, 2024
Chapter 85
14 Jun, 2024
Chapter 84
14 Jun, 2024
Chapter 83
14 Jun, 2024
Chapter 82
14 Jun, 2024
Chapter 81
14 Jun, 2024
Chapter 80
07 Jun, 2024
Chapter 96.2
11 Jul, 2024
Chapter 96.1
11 Jul, 2024
Chapter 95
11 Jul, 2024
Chpater 94
28 Jun, 2024
Chapter 93
28 Jun, 2024
Chpater 92(Part-2)
28 Jun, 2024
Chapter 92(Part-1)
28 Jun, 2024
Chapter 91(Part-2)
28 Jun, 2024
Chapter 91(Part-1)
28 Jun, 2024
Chapter 90
21 Jun, 2024
Chapter 89
21 Jun, 2024
Chapter 88
21 Jun, 2024
Chapter 87
21 Jun, 2024
Chapter 86
21 Jun, 2024
Chapter 85
14 Jun, 2024
Chapter 84
14 Jun, 2024
Chapter 83
14 Jun, 2024
Chapter 82
14 Jun, 2024
Chapter 81
14 Jun, 2024
Chapter 80
07 Jun, 2024
Chapter 79
07 Jun, 2024
Chapter 78
07 Jun, 2024
Chapter 77
07 Jun, 2024
Chapter 76
07 Jun, 2024
Chapter 75
31 May, 2024
Chapter 74
31 May, 2024
Chapter 73
31 May, 2024
Chapter 72
31 May, 2024
Chapter 71
31 May, 2024
Chapter 70
27 May, 2024
Chapter 69
27 May, 2024
Chapter 68
27 May, 2024
Chapter 67
27 May, 2024
Chapter 66
27 May, 2024
Chapter 65
27 May, 2024
Chapter 64
27 May, 2024
Chapter 63
27 May, 2024
Chapter 62
27 May, 2024
Chapter 61
27 May, 2024
Chapter 60
27 May, 2024
Chapter 59
27 May, 2024
Chapter 58
27 May, 2024
Chapter 57
27 May, 2024
Chapter 56
27 May, 2024
Chapter 55
27 May, 2024
Chapter 54
27 May, 2024
Chapter 53
27 May, 2024
Chapter 52
27 May, 2024
Chapter 51
27 May, 2024
Chapter 50
27 May, 2024
Chapter 49
27 May, 2024
Chapter 48
27 May, 2024
Chapter 47
27 May, 2024
Chapter 46
27 May, 2024
Chapter 45
27 May, 2024
Chapter 44
27 May, 2024
Chapter 43
27 May, 2024
Chapter 42
27 May, 2024
Chapter 41
27 May, 2024
Chapter 40
27 May, 2024
Chapter 39
27 May, 2024
Chapter 38
27 May, 2024
Chapter 37
27 May, 2024
Chapter 36
27 May, 2024
Chapter 35
27 May, 2024
Chapter 34
27 May, 2024
Chapter 33
27 May, 2024
Chapter 32
27 May, 2024
Chapter 31
27 May, 2024
Chapter 30
27 May, 2024
Chapter 29
27 May, 2024
Chapter 28
27 May, 2024
Chapter 27
27 May, 2024
Chapter 26
27 May, 2024
Chapter 25
27 May, 2024
Chapter 24
27 May, 2024
Chapter 23
27 May, 2024
Chapter 22
27 May, 2024
Chapter 21
27 May, 2024
Chapter 20
27 May, 2024
Chapter 19
27 May, 2024
Chapter 18
27 May, 2024
Chapter 17
27 May, 2024
Chapter 16
27 May, 2024
Chapter 15
27 May, 2024
Chapter 14
27 May, 2024
Chapter 13
27 May, 2024
Chapter 12
27 May, 2024
Chapter 11
27 May, 2024
Chapter 10
27 May, 2024
Chapter 9
27 May, 2024
Chapter 8
27 May, 2024
Chapter 7
27 May, 2024
Chapter 6
27 May, 2024
Chapter 5
27 May, 2024
Chapter 4
27 May, 2024
Chapter 3
27 May, 2024
Chapter 2
27 May, 2024
Chapter 1
27 May, 2024
Chapter 1
27 May, 2024
Chapter 2
27 May, 2024
Chapter 3
27 May, 2024
Chapter 4
27 May, 2024
Chapter 5
27 May, 2024
Chapter 6
27 May, 2024
Chapter 7
27 May, 2024
Chapter 8
27 May, 2024
Chapter 9
27 May, 2024
Chapter 10
27 May, 2024
Chapter 11
27 May, 2024
Chapter 12
27 May, 2024
Chapter 13
27 May, 2024
Chapter 14
27 May, 2024
Chapter 15
27 May, 2024
Chapter 16
27 May, 2024
Chapter 17
27 May, 2024
Chapter 18
27 May, 2024
Chapter 19
27 May, 2024
Chapter 20
27 May, 2024
Chapter 21
27 May, 2024
Chapter 22
27 May, 2024
Chapter 23
27 May, 2024
Chapter 24
27 May, 2024
Chapter 25
27 May, 2024
Chapter 26
27 May, 2024
Chapter 27
27 May, 2024
Chapter 28
27 May, 2024
Chapter 29
27 May, 2024
Chapter 30
27 May, 2024
Chapter 31
27 May, 2024
Chapter 32
27 May, 2024
Chapter 33
27 May, 2024
Chapter 34
27 May, 2024
Chapter 35
27 May, 2024
Chapter 36
27 May, 2024
Chapter 37
27 May, 2024
Chapter 38
27 May, 2024
Chapter 39
27 May, 2024
Chapter 40
27 May, 2024
Chapter 41
27 May, 2024
Chapter 42
27 May, 2024
Chapter 43
27 May, 2024
Chapter 44
27 May, 2024
Chapter 45
27 May, 2024
Chapter 46
27 May, 2024
Chapter 47
27 May, 2024
Chapter 48
27 May, 2024
Chapter 49
27 May, 2024
Chapter 50
27 May, 2024
Chapter 1
27 May, 2024
Chapter 2
27 May, 2024
Chapter 3
27 May, 2024
Chapter 4
27 May, 2024
Chapter 5
27 May, 2024
Chapter 6
27 May, 2024
Chapter 7
27 May, 2024
Chapter 8
27 May, 2024
Chapter 9
27 May, 2024
Chapter 10
27 May, 2024
Chapter 11
27 May, 2024
Chapter 12
27 May, 2024
Chapter 13
27 May, 2024
Chapter 14
27 May, 2024
Chapter 15
27 May, 2024
Chapter 16
27 May, 2024
Chapter 17
27 May, 2024
Chapter 18
27 May, 2024
Chapter 19
27 May, 2024
Chapter 20
27 May, 2024
Chapter 1
27 May, 2024
Chapter 2
27 May, 2024
Chapter 3
27 May, 2024
Chapter 4
27 May, 2024
Chapter 5
27 May, 2024
Chapter 6
27 May, 2024
Chapter 7
27 May, 2024
Chapter 8
27 May, 2024
Chapter 9
27 May, 2024
Chapter 10
27 May, 2024
Chapter 11
27 May, 2024
Chapter 12
27 May, 2024
Chapter 13
27 May, 2024
Chapter 14
27 May, 2024
Chapter 15
27 May, 2024
Chapter 16
27 May, 2024
Chapter 17
27 May, 2024
Chapter 18
27 May, 2024
Chapter 19
27 May, 2024
Chapter 20
27 May, 2024
Chapter 21
27 May, 2024
Chapter 22
27 May, 2024
Chapter 23
27 May, 2024
Chapter 24
27 May, 2024
Chapter 25
27 May, 2024
Chapter 26
27 May, 2024
Chapter 27
27 May, 2024
Chapter 28
27 May, 2024
Chapter 29
27 May, 2024
Chapter 30
27 May, 2024
Chapter 31
27 May, 2024
Chapter 32
27 May, 2024
Chapter 33
27 May, 2024
Chapter 34
27 May, 2024
Chapter 35
27 May, 2024
Chapter 36
27 May, 2024
Chapter 37
27 May, 2024
Chapter 38
27 May, 2024
Chapter 39
27 May, 2024
Chapter 40
27 May, 2024
Chapter 41
27 May, 2024
Chapter 42
27 May, 2024
Chapter 43
27 May, 2024
Chapter 44
27 May, 2024
Chapter 45
27 May, 2024
Chapter 46
27 May, 2024
Chapter 47
27 May, 2024
Chapter 48
27 May, 2024
Chapter 49
27 May, 2024
Chapter 50
27 May, 2024
Chapter 51
27 May, 2024
Chapter 52
27 May, 2024
Chapter 53
27 May, 2024
Chapter 54
27 May, 2024
Chapter 55
27 May, 2024
Chapter 56
27 May, 2024
Chapter 57
27 May, 2024
Chapter 58
27 May, 2024
Chapter 59
27 May, 2024
Chapter 60
27 May, 2024
Chapter 61
27 May, 2024
Chapter 62
27 May, 2024
Chapter 63
27 May, 2024
Chapter 64
27 May, 2024
Chapter 65
27 May, 2024
Chapter 66
27 May, 2024
Chapter 67
27 May, 2024
Chapter 68
27 May, 2024
Chapter 69
27 May, 2024
Chapter 70
27 May, 2024
Chapter 71
31 May, 2024
Chapter 72
31 May, 2024
Chapter 73
31 May, 2024
Chapter 74
31 May, 2024
Chapter 75
31 May, 2024
Chapter 76
07 Jun, 2024
Chapter 77
07 Jun, 2024
Chapter 78
07 Jun, 2024
Chapter 79
07 Jun, 2024
Chapter 80
07 Jun, 2024
Chapter 81
14 Jun, 2024
Chapter 82
14 Jun, 2024
Chapter 83
14 Jun, 2024
Chapter 84
14 Jun, 2024
Chapter 85
14 Jun, 2024
Chapter 86
21 Jun, 2024
Chapter 87
21 Jun, 2024
Chapter 88
21 Jun, 2024
Chapter 89
21 Jun, 2024
Chapter 90
21 Jun, 2024
Chapter 91(Part-1)
28 Jun, 2024
Chapter 91(Part-2)
28 Jun, 2024
Chapter 92(Part-1)
28 Jun, 2024
Chpater 92(Part-2)
28 Jun, 2024
Chapter 93
28 Jun, 2024
Chpater 94
28 Jun, 2024
Chapter 95
11 Jul, 2024
Chapter 96.1
11 Jul, 2024
Chapter 96.2
11 Jul, 2024